logo

Partnership Development Director-Family Doctor

11/10/2019

Vai trò chính:

– Đảm bảo hoạt động xây dựng và phát triển mạng lưới hoạt động của hệ thống phòng khám Bác sĩ gia đình thực hiện được hiệu quả và đúng tiến độ
– Đảm bảo chỉ số vận hành của hệ thống phòng khám Bác sĩ gia đình đáp ứng theo kế hoạch.
– Đảm bảo việc xây dựng, đào tạo và phát triển năng lực đội ngũ hỗ trợ vận hành và đội ngũ chuyên môn

Nhóm công việc điều hành, quản lý (50%)

– Quản lý, điều hành hoạt động hàng ngày của hệ thống phòng khám và đảm bảo yếu tố doanh thu và phát triển thương hiệu cho toàn hệ thống phòng khám
– Hoạch định chiến lược hoạt động cho hệ thống phòng khám bao gồm lập kế hoạch, triển khai thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện
– Tìm kiếm và đánh giá các cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển chuyên môn cho hệ thống phòng khám
– Thúc đẩy mối quan hệ giữa các nhóm hỗ trợ và đội ngũ chuyên môn y tế.
– Phát triển, đào tạo đội ngũ nhân sự kế thừa.
– Phối hợp với quản lý chuyên môn để vận hành, tuân thủ nội quy, quy định, quy trình của hệ thống Hoàn Mỹ
– Đại diện phát ngôn & đối ngoại với cơ quan ban ngành, công chúng cho tất cả các vấn đề liên quan đến vận hành, phát triển của hệ thống phòng khám

Nhóm công việc phát triển mạng lưới kinh doanh (50%)

Trình độ kinh nghiệm:

– Trình độ: Tối thiểu Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan kinh tế.
– Kinh nghiệm: tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý, phát triển kinh doanh. 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến dược/ chăm sóc sức khỏe
Kiến thức kỹ năng

Năng lực chuyên môn:

– Tài chính kế toán & báo cáo tài chính
– Lập kế hoạch
– Quản lý rủi ro
– Kiến thức về ngành & thị trường chăm sóc sức khỏe, bệnh viện
– Quản lý nguồn tài nguyên
– Kỹ năng thiết lập mối quan hệ với đối tác, cơ quan ban ngành có liên quan